Vállalkozások villanyszámla nélkül

2019.05.10.

Vállalkozások villanyszámla nélkül

GINOP-4.1.3-19 | Új támogatási lehetőség mikro-, kis-, és középvállalkozások számára

A megújuló energiaforrás-felhasználásának növelése, így a kiskapacitású, saját villamosenergia-fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítésének megvalósítása minden, a fenntartható fejlődést szem előtt tartó vállalkozás számára elengedhetetlen vállalás.

A magyar állam által megjelentetett és az Európai Unió által finanszírozott projekt célja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítése, a környezetterhelés csökkentése, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítése egy vissza nem térítendő támogatás formájában.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 1. amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és
 2. amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; és
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatható tevékenységek köre

 1. Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.
 2. Napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 7,5 kWp maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke, összege: min. 1,5 millió Ft, max. 3 millió Ft.

b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket.

Pénzügyi feltételek

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 milliárd Ft.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

A pályázat időtartama

2019. június. 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

Amennyiben Ön vállalkozása az alábbi pontoknak megfelel vegye fel velünk mielőbb a kapcsolatot:

 • A vállalkozás rendelkezik legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel
 • A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 lezárt teljes üzleti évben rendelkezett legalább 1 fő statisztikai létszámmal
 • A vállalkozás kettős könyvelést vezet
 • A vállalkozás szervezeti formája: Kft, Rt, KKT, Bt
 • A vállalkozásnak a legutolsó lezárt teljes üzleti évben nem negatív a saját tőkéje
 • A vállalkozásnak a legutolsó lezárt teljes üzleti évben a törzstőke nem csökkent a jogszabályban előírt mérték alá
 • A vállalkozás árbevételének 50 %-a nem mezőgazdasági tevékenységből származik

További pályázattal kapcsolatos információ

Következő lépés

Az Optimum Solar Home System Kft. készséggel áll minden érdeklődő rendelkezésére a projekthez kapcsolódó információval, és díjmentesen elkészíti a beruházáshoz szükséges erőforrások kalkulációját, továbbá szintén segítjük Önt árajánlata aktualizálásban, melyet az alábbi elérhetőségeken tud kérni:

+36 30 722 7876

 sales@optimumsolar.hu