Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

2020.11.30.

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

VP6-7.2.1.4-17 | Támogatási lehetőség a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére a vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a vidéki térségekben, tanyán élő természetes személyek háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztéseinek megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki településeken élők életminőségének javítását, a fenntarthatóság növelését olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a tanyasi térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottságának növeléséhez.

Célterületek:

  1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;

  2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

Pályázók köre

1. célterület esetében:

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

  1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitel szerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és

  2. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van.

2. célterület esetében:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségeken belül helyezkednek el.

Kötelező vállalások:

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a tanyán lévő életfeltételek javulásához,
  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a tanyák infrastrukturális fejlesztéséhez,
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
Támogatás fajtája:

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a kedvezményezett járások törvényi besorolása szerint változik.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

  1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint;

  2. célterület esetében maximum 200 millió forint.

A pályázat időtartama:

A kérelmek benyújtására még két hullámban, 2021. január 6-ig és 2022. november 22-ig van lehetőség.

További pályázattal kapcsolatos információk

Következő lépés

Az Optimum Solar Home System Kft. készséggel áll minden érdeklődő rendelkezésére a projekthez kapcsolódó információval, és díjmentesen elkészíti a beruházáshoz szükséges erőforrások kalkulációját, továbbá szintén segítjük Önt árajánlata aktualizálásban, melyet az alábbi elérhetőségeken tud kérni:

Ajánlatot kérek

+36 30 722 7876
sales@optimumsolar.hu