Solarni paneli namijenjeni poduzetništvu

Više od uštede.

Podizanje energetske učinkovitosti i ekološki svjesno ponašanje u Mađarskoj je zahtjev koji se sve naglašenije upućuje kao poruka poduzetnicima.

Pomoću solarnih panela i solarnih sustava koji koriste solarnu energiju, mogu se lokalno proizvesti energetske potrebe poduzeća na ekološki prihvatljiv i ekonomičan način.

Zašto je solarna ćelija
dobra odluka za poduzeća?

Suvremena
tehnologija

Brz povrat
uloženih sredstava

Dugoročno
rješenje

Ekološki
prihvatljiv

Zašto 570 Eura?

Mjesečni iznos od 570 EUR* je granica potrošnje između malih kućnih elektrana odnosno elektrana koje proizvode manju snagu.

Ako je mjesečni račun za potrošenu električnu energiju poduzeća niži iznos od 570 EUR, odnosno ako raspoloživi kapacitet elektrane ne premašuje 3x80 Ampera, ishodovanje potrebnih dozvola i izgradnja solarnog sustava biti će jednak kao i kod sustava namijenjenih kućanstvima.

*Izračunato po cijeni struje 0,11 EUR/kWh.

Proces izgradnje solarnog sustava

Koja je razlika?

Mala kućna solarna elektrana podrazumijeva male elektrane priključene na niskonaponsku mrežu s priključnim kapacitetom najviše do 50 kVA.

Sukladno članku 4. stavak 1. mađarskog Zakona br. LXXXVI. o energiji iz 2007.g., elektranom manje snage smatra se elektrana čiji nominalni učinak u proizvodnji električne energije je niži od 0,5 MW.

Za instaliranje elektrana male snage potrebna je građevinska dozvola Vladinog Ureda za mjeriteljstvo i sigurnost, a slično maloj kućnoj elektrani potrebna je i dozvola za priključak na javnu komunalnu mrežu, a saldo obračun nije moguće primjeniti.