IMPRESUM

NAZIV TVRTKE

Optimum Solar Zrt.

SJEDIŠTE TVRTKE

Alkotás u. 53. zgrada A. 6. kat, H-1123 Budapest

AKONTAKT PODACI

Optimum Solar Zrt.

Lugos Roland – vlasnik, direktor

Adresa: Poštanska adresa: 6500 Baja, Gesztenye u. 2.

Telefon: +36 30 568 6315

E-mail: info@optimumsolar.eu

WWeb stranica: www.optimumsolar.eu

NADLEŽNO TIJELO REGISTRA

Registarski sud: Registarski Sud glavnoga grada

Matični broj: 01-10-141967

PIB

27193932-2-43

ČLANSTVO U KOMORI

Trgovačko-industrijska komora Bács-Kiskun

PODACI O PRUŽATELJU HOSTING USLUGA

Skraćeni naziv: NETCLASS Kft.

Matični broj: 03-09-121367

PIB: 23055922-2-03

Sjedište: 6353 Dusnok, Táncsics Mihály utca 11.

Podružnica: 1139 Budapest, Fáy utca 1/b. I. emelet 2. iroda

Adresa: 1139 Budapest, Fáy utca 1/b. I. emelet 2. iroda

Telefon: +36 30 224 5650

E-mail: info@netclass.eu

Web stranica: www.netclass.eu

AUTORSKA PRAVA, COPYRIGHT

Ovu web stranicu objavio je Optimum Solar Zrt.
Optimum Solar Zrt. zadržava sva prava koja se odnose na umnožavanje i distribuciju bilo kojeg dijela web stranice (tekst, slike i sl.) bilo kojom metodom ili tehnikom. Sadržaj i struktura web stranice zaštićeni su međunarodnim i mađarskim zakonima. Zabranjeno ih je objaviti, emitirati ili proslijediti bilo kojem mediju, u bilo kojem izvornom ili prepisanom obliku, ili pohraniti u cijelosti ili djelomično na računalo. Svako umnožavanje ili uporaba bilo kojeg dijela web stranice u bilo kojem obliku i na bilo koji način iziskuje prethodno pisano ishođenje suglasnosti Izdavatelja.
Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona br.LXXVI iz 1999. godine o autorskim pravima ova se izjava smatra izjavom o zabrani.